Ga naar inhoud Ga naar hoofd navigatie Ga naar footer

Professionals & trainers

Trainers zijn bepalend of je lekker kan sporten. Soms weten trainers niet hoe ze om moeten gaan met dove of slechthorende jongeren. Bekijk de video’s waarin trainers vertellen hoe zij met dove en slechthorende sporters samenwerken. Ben je als trainer opzoek naar meer informatie over het begeleiden van dove of slechthorende sporters? Neem contact met ons op!  

Ton Pattinama is hoofdtrainer voetbal bij sportvereniging DeltaSport in Vlaardingen. Hij is trainer van Mazin. Ton zei direct ja tegen Mazin en hij en zijn vader vroegen of hij mee mocht voetballen. Hij zegt ja tegen iedereen. Toen bleek dat Mazin slechthorend was en daar had Ton geen ervaring mee. Het was erg wennen. Ton merkte dat hij stond te schreeuwen tegen Mazin omdat hij helemaal niet reageerde. Totdat Ton zich realiseerde dat hij hem niet kon horen. Hij moest zorgen dat Mazim hem zag.  Langzamerhand went Ton aan een slechthorend teamlid en Mazin aan zijn horenden teamgenoten. Ze werken nu goed samen.

Antonio Barberio is judoleraar en eigenaar van judoschool Barberio Utrecht e.o. Ondertussen is hij met pensioen. Hij is trainer van Daniël. Voor Antonio is het helder; iedereen heeft recht op een kans om mee te sporten. Toen Daniël de eerste keer kwam meedoen, bereidde hij de groep voor op de komst van een dove jongen. Hij instrueerde de groep; dat zij hem goed moeten opvangen omdat hij onzeker is en recht heeft op een kans om mee te doen. Voor Antonio is het belangrijk dat je je kunt verplaatsen in je leerling en dat geldt voor elke leerling.

Paul Koster is hoofdcoach zwemmen bij zwem- en polovereniging Hieronymus in Roosendaal. Hij is trainer van Bart. Paul vind Bart een gemotiveerde en leergierige jongen. Het is fijn om hem te begeleiden. Dat hij doof is, is geen echte belemmering. Soms is er een tolk of je kijkt hem goed aan als je wat wil vertellen of je gebruikt je mobiele telefoon. Er zijn mogelijkheden genoeg om te communiceren. Bij wedstrijden moet Paul altijd even doorgeven dat Bart doof is en er een flitslicht is voor het startsignaal. Belangrijkste voor een trainer is dat hij inlevingsvermogen heeft.

Jurjen Holwerda is instructeur waterpolo bij de zwemvereniging ORCA in Leeuwarden. Hij is trainer van Nadine. Jurjen traint Nadine al wat jaren en in die tijd zijn er waterpolo-eigen gebaren ontstaan om met Nadine te communiceren. Dat gaat heel goed. Alleen bij wedstrijden vertelt Jurjen aan de scheidsrechters en tegenpartij dat Nadine niks hoort. Dit voorkomt dat Nadine onterecht wordt gestraft als zij het fluitje van de scheidsrechter niet hoort. Zijn advies is om goede afspraken te maken met je sporter.

Paul Hos is instructeur atletiek bij atletiekvereniging Achilles in Etten-Leur. Hij is trainer van Elisha. Toen Elisha aan hem vroeg of zij als doof persoon mocht meedoen, was zijn antwoord duidelijk. Hij zei ja, want iedereen verdient een plekje en kan meesporten. Paul vond het in het begin moeilijk om een doof persoon bij alles te betrekken maar het lukte. En nu er vaak een tolk bij is, kan hij zijn aandacht beter verdelen over iedereen. De tolk helpt hem maar vooral Elisha om alles mee te krijgen. Hij ziet dat Elisha nu met meer plezier meedoet.